De klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt.